Circus Flaminius (Rome)

Reconstructie van het Circus Flaminius uit de zeventiende eeuw

Het Circus Flaminius is een stadion en staat op het Marsveld. Het is gebouwd door Gaius Flaminius Nepos, een censor uit de derde eeuw v. Chr. die ook de Via Flaminia liet aanleggen. De bouw van het stadion was de eerste bebouwing van het Marsveld tot dan toe.

Diverse soorten vermaak

Het stadion werd gebruikt voor diverse soorten publiek vermaak, waaronder paardenraces tijdens de Ludi Taurii of de festiviteiten rondom de Ludi Saeculares. De belangrijkste functie van het circus was echter dat het de startplaats van de triomftochten van de zegevierende Romeinse generaals was. Op de dag van de triomftocht werd de oorlogsbuit in het stadion tentoongesteld, waarna men in een lange stoet naar de Tempel van Jupiter Optimus Maximus op de Capitolijn vertrok via de Via Sacra.

Afnemend belang van stadion

Naarmate het Marsveld verder volgebouwd werd met nieuwe theaters en tempels werd met name de culturele rol van het stadion steeds kleiner. De laatste grote gebeurtenis vond er plaats ter gelegenheid van de inwijding van de Tempel van Mars Ultor op het Forum van Augustus in 2 v.Chr.

Het gebouw is al aan het begin van de 1e eeuw n.Chr. verdwenen. Voor de bouw van het Theater van Marcellus laat Julius Caesar vermoedelijk de halfronde oostelijke zijde van het circus al afbreken, waarna alleen het plein resteerde dat met travertijn werd bekleed.

Advertenties