Joodse munt voor recordbedrag geveild

De shekel (Jaar 1 Prototype)

NEW YORK – Een zeer zeldzame zilveren munt heeft op een veiling van veilinghuis Heritage Auctions een recordbedrag van 1,1 miljoen dollar opgeleverd. Het betrof een Joodse shekel die is geslagen ten tijde van de opstand van de Joden tegen de Romeinen.

Opstand

De zilveren shekel is geslagen in het jaar 66 n.Chr. door Joodse opstandelingen die tegen de Romeinen vochten. Dat jaar brak een opstand uit tegen de Romeinen in Judea en Galilea, de zogenaamde Joodse Oorlog.

Doordat er tot nu toe slechts één andere soortgelijke shekel bekend is (Jaar 1-protoype), is het muntje zo’n recordbedrag waard.

(Bron: Kansas City Star)

 

Romeins zwaard gevonden in Jeruzalem

De locatie van de tempel, nu van de Al-Aqsamoskee

JERUZALEM – Israëlische archeologen hebben begin augustus een Romeins zwaard gevonden uit de tijd van de verwoesting van de tweede tempel, 70 na Christus. Dichtbij de vindplaats werd een steen gevonden met daarin een menorah gegraveerd.

“Het lijkt erop dat het zwaard toebehoorde aan een infanterist van de Romeinse garnizoen, gestationeerd in Israël, bij het uitbreken van de Grote Opstand tegen de Romeinen in 66 na Christus, aldus de Israëlische Oudheidkundige Dienst. De menorah kan volgens onderzoekers iets zeggen over hoe de kandelaar in vroeger tijden eruit zag. Volgens een woordvoerder van de Dienst diende het ondergrondse afvoerkanaal als schuilplaats voor inwoners van Jeruzalem tijdens de vernietiging van de tempel door de Romeinen.

 

(Bron: Reformatorisch Dagblad)

Winterse storm legt Romeins standbeeld bloot

ASHKELON – Stormachtig winterweer heeft een Romeins standbeeld van een vrouw toga blootgelegd. Het beeld stamt uit de periode dat Judea was ingelijfd bij het Romeinse Rijk.

Storm

Door aanhoudend stormachtig weer stortte onlangs een deel van een klif nabij de Israëlische havenstad Ashkelon. Tussen de rotsblokken van deze klif is daarna het beeld gevonden. Het beeld is ongeveer 1,2 meter hoog, weegt 200 kg en stelt een vrouw voor die een toga draagt. Naast het beeld zijn ook mozaïekfragmenten en restanten van een badhuis gevonden.

Zie ook:

Romeinse ruïnes Israël bedreigd door de zee

TEL AVIV – De ruïnes van de klassieke havenstad Caesarea, die voor een groot deel dateren uit de Romeinse periode, dreigen door de golven van de Middellandse Zee verzwolgen te gaan worden nu de stormbrekers, die de ruïnes van de havenstad beschermden, door een zware storm zijn weggeslagen. Direct ingrijpen is essentieel om het verlies van deze belangrijke ruïnes te voorkomen.

Caesarea en golfbrekers

De haven van Caesarea, die nu zo wordt bloodgesteld aan de weerelementen, is gebouwd door koning Herodes als uitbreiding en verfraaiing van de reeds aanwezige oorspronkelijk Fenisische en Griekse nederzetting. De ruïnes van deze havenstad zijn een van de grootste in de regio en zijn daarmee een zeer belangrijke toeristische trekpleister.

Experts zeggen dat het zo’n drie jaar duurt om nieuwe golfbrekers te bouwen om de plaats te beschermen. Mogelijk komt er eerst tijdelijk een noodconstructie om de golven weg te houden.