Korfbalvereniging moet archeologisch onderzoek betalen voor nieuwbouw sporthal

TIEL – De Tielse korfbalvereniging Tiel ’72 moet zelf de kosten betalen van het archeologische onderzoek dat verplicht is in de aanloop van de bouw van haar nieuwe sporthal. Het vermoeden bestaat namelijk dat de sporthal bovenop een Romeinse begraafplaats komt te staan.

Verplicht onderzoek

Archeologen zullen moeten gaan onderzoeken wat er van deze vermoedens klopt. Mochten ze inderdaad een Romeinse begraafplaats aantreffen, dan zal dit in kaart gebracht moeten gaan worden. De kosten voor dit wettelijk verplichte onderzoek zijn ongeveer 40.000 Euro.

Wie betaalt?

De korfbalvereniging Tiel ’72 vindt dat het zelf niet voor de kosten van het archeologisch onderzoek hoeft te betalen omdat het op gemeentegrond bouwt op basis van recht van opstal en bovendien slechts over beperkte financiële middelen beschikt. De gemeente is echter een andere mening toegedaan en stelt dat de extra kosten geen belemmering vormen voor de vereniging om de nieuwbouw te realiseren.

(Bron: De Gelderlander)

Romeinse geschiedenis Utrecht verlicht

UTRECHT – Lonely Planet noemde Utrecht onlangs een “onbezongen stad” in de “schaduw van Amsterdam”. Aan de stad zelf ligt dat absoluut niet want het staat er bol van de culturele activiteiten. Zo ook ‘Trajectum Lumen’ waarbij de werken van lichtkunstenaars worden tentoongesteld op veelal historische plekken in de stad. De Romeinen mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Romeinse geschiedenis verlicht

De Romeinse geschiedenis van Utrecht wordt door de lichtkunstenaars van OKRA  verbeeld middels het laten oplichten van de contouren van het Romeinse castellum op het Domplein waaruit Utrecht is ontstaan.

Romeinen in Utrecht

In 50 n. Chr. bouwden de Romeinen een castellum (fort) op de plek van het huidige Utrecht. Ze noemden het castellum Traiectum, waarvan het Nederlandse woord Trecht weer afstamt als benaming van een doorwaadbare plaats. De twee eeuwen durende bewoning door de Romeinen van deze plek heeft de nodige sporen nagelaten in Utrecht, met name onder en rondom het Domplein.

(Bron: Trajectum Lumen)

Fries aquaduct met Romeinse trekjes

Impressie aquaduct Leeuwarden: in het midden zijn de omgekeerde bogen te zien (Leeuwarder Courant)

LEEUWARDEN – Het ontwerp van een nieuw aquaduct bij Leeuwarden is geïnspireerd op de Romeinse aquaducten, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Omgekeerde bogen

Tussen de beide rijbanen van het aquaduct gaan omgekeerde bogen de tunnelbak onder het Van Harinxmakanaal dragen. De bogen zijn kenmerkend voor de oude Romeinse aquaducten.

Haak om Leeuwarden

Het aquaduct is onderdeel van de nieuw aan te leggen Westelijke Invalsweg die het centrum van de Friese hoofdstad gaat verbinden met de ‘Haak om Leeuwarden‘, een nieuwe rijksweg die aan de zuidwestelijke kant van Leeuwarden wordt aangelegd.

(Bron: Leeuwarder Courant)