Internationaal symposium ‘Beyond Egyptomania’

ROME – Tijdens het internationale symposium ‘Beyond Egyptomania. Appropriations of Egypt in Rome’ zal er op 17 februari worden stilgestaan bij de verschillende vormen van representatie van ‘Egypte’ in Rome door de eeuwen heen. Het symposium wordt georganiseerd door Marieke van den Doel en Miguel John Versluys, beiden verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut Rome.

Verschillende contexten

De representatie van ‘Egypte’ in Rome gaat vele eeuwen terug. De meest bestudeerde contexten waarbinnen deze representatie plaats heeft gevonden zijn de klassieke oudheid en de Renaissance. Er is echter nog nooit een serieuze bestudering geweest van de verschillen en overeenkomsten van deze beide contexten (klassiek en Renaissance). Daarnaast lijken wetenschappers steeds meer te beseffen dat ‘Egyptomanie’ slechts een deel van de representatie van Egypte in Rome dekt.

Door deze vraagstukken te bestuderen en verder uit te diepen (bijv. aan de hand van case-studies), hopen de organisatoren van het symposium om meer vat te krijgen op de representatie van ‘Egypte’ in Rome en ook daarbuiten en waarom dit stuk cultureel erfgoed binnen zoveel verschillende contexten en culturen belangrijk is gebleven.

Via de website van het KNIR kunt u zich aanmelden voor het symposium en HIER een dagprogramma downloaden.

(Bron: KNIR)