Fries aquaduct met Romeinse trekjes

Impressie aquaduct Leeuwarden: in het midden zijn de omgekeerde bogen te zien (Leeuwarder Courant)

LEEUWARDEN – Het ontwerp van een nieuw aquaduct bij Leeuwarden is geïnspireerd op de Romeinse aquaducten, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Omgekeerde bogen

Tussen de beide rijbanen van het aquaduct gaan omgekeerde bogen de tunnelbak onder het Van Harinxmakanaal dragen. De bogen zijn kenmerkend voor de oude Romeinse aquaducten.

Haak om Leeuwarden

Het aquaduct is onderdeel van de nieuw aan te leggen Westelijke Invalsweg die het centrum van de Friese hoofdstad gaat verbinden met de ‘Haak om Leeuwarden‘, een nieuwe rijksweg die aan de zuidwestelijke kant van Leeuwarden wordt aangelegd.

(Bron: Leeuwarder Courant)