Gedichten Hella Haasse over Romeinen

Hella Haasse

AMSTERDAM – Het literair weblog Contrabas maakt op haar website melding dat ze een aantal gedichten van Hella Haasse uit de dreigende vergetelheid heeft opgedoken, ergens in een afgelegen Achterhoeks plaatsje. Een van Nederlands bekendste schrijfsters, in het najaar van 2011 overleden, bleek twee prachtige gedichten te hebben geschreven over Romeinse onderwerpen: Pompeii en Paestum. Ik heb de laatste hier geplaats.

Paestum

Ik zie de witte paarden van de zee
driftig schuimbekkend landwaarts dringen
Bergen en dalen rollen voor hen uit,
tuimelend groen, onstuimig violet,
en loodrecht op het strand springen fonteinen:
voorboden van de god en zijn geweld

De spiegels krimpen langzaam van het zand
Dan sproeit opnieuw de vloed van glooiing blank
De paarden steigeren aan de horizon

Ik wacht niet meer, Poseidon zal niet komen
Hij heeft zijn dode stad voorgoed verlaten
Daar zijn de golven vertikaal versteend:
geribde zuilen tussen gras en brem
IJl waaien heeft de branding overstemd

Verdwaalde schelpen, leeggeschud. Ik hoor
het ruisen in hun ronding aan mijn oor,
de adem van de tijd die ik verloor.

 

Stabiaanse Thermen weer open voor publiek na restauratie

Interieur van een deel van de Stabiaanse Thermen

POMPEII – Na een drie jaren durende restauratie zijn de Stabiaanse Thermen in Pompeii weer opengesteld voor het publiek.

Herstelde fresco’s

De restauratie van het badhuis ging niet zonder slag of stoot. De werkzaamheden moesten namelijk tot tweemaal toe stilgelegd worden vanwege enkele instortingen elders in de opgegraven stad. Het herstel daarvan was erg kostbaar waardoor de restauratie van de baden langer duurde.

De restauratie van de baden richtte zich met name op de nog aanwezige fresco’s en de aanleg van enkele afgeschermde wandelpaden door de baden zodat ook de vrouwenvertrekken voor het eerst bereikbaar zijn geworden voor bezoekers.

Stabiaanse Thermen

Binnen de stadsmuren van Pompeii lagen drie openbare badhuizen. Het oudst zijn de Stabiaanse Thermen, zo genoemd omdat dit badhuis vlakbij de Stabiaanse Poort ligt. Het badhuis had aparte afdelingen voor mannen en vrouwen.

(Bron: Daily Mail)